Kiemelt híreink

Tanári kar

Fényképeinket a Varga Fotó készítette vargafoto.net

Intézményvezetés

Csordás Róbert
igazgató

pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
földrajz-biológia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, szakközgazda 
természetismeret, biológia és földrajz tantárgyakat tanít 

2007 óta iskolánk tanára 

Kocsis Zsuzsanna
nevelési igazgatóhelyettes

középiskolai hittanár és nevelőtanár, tanító, népművelés szakkollégium, egyházmegyei mentor
hittan tantárgyat tanít

1995 óta iskolánk tanára

Sipos László
minőségbiztosítási igazgatóhelyettes
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

matematika, fizika, számítástechnika szakos tanár, informatika szakos középiskolai tanár
informatika és fizika tantárgyakat tanít

2003 óta iskolánk tanára

Szabó Lászlóné
oktatási igazgatóhelyettes
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

biológia-technika szakos tanár, német szakos nyelvtanár
német nyelv és biológia tantárgyakat tanít

1996 óta iskolánk tanára

Dr. Kürnyek Róbert
templomigazgató, iskolalelkész, pasztorális helynök
főiskolai tanár (PhD)

hittan tantárgyat tanít 

 

Tantestület

Antiné Kovács Csilla 
munkaközösség-vezető, osztálytanító:2.b

tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
Magyar nyelv és irodalom, rajz és technika tantárgyakat tanít

1994 óta iskolánk tanára

Baka Gabriella
szakvizsgázott pedagógus
munkaközösség-vezető

angol-német nyelv szakos középiskolai tanár, hittanár, drámapedagógus, színházi szaknevelő
Angol nyelv, német nyelv és dráma tantárgyakat tanít

2003 óta iskolánk tanára

Balazsin Ivett Anikó
osztályfőnök: 5.a

matematika-fizika szakos tanár
Matematika tantárgyat tanít

2001 óta iskolánk tanára

Bangó Szilvia
tanár, általános iskolai DÖK segítőtanár

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár
Magyar nyelv és irodalom, német nyelv tantárgyakat tanít

2009 óta iskolánk tanára

Barna Máté
osztályfőnök: 11.b
szakvizsgázott pedagógus

földrajz, történelem szakos középiskolai tanár
Földrajz és történelem tantárgyat tanít

2004 óta iskolánk tanára

Bencze Tamás
osztályfőnök: 6.b

középiskolai hittanár, egyházmegyei mentor
Hittan tantárgyat tanít

2003 óta iskolánk tanára

Bereczné Takács Judit
munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 11.c

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár, könyvtárostanár
Magyar nyelv és irodalom, német nyelv tantárgyakat tanít

2001 óta iskolánk tanára

Bíró Ildikó
osztályfőnök: 9.b

matematika-kémia szakos középiskolai tanár
Matematika és kémia tantárgyakat tanít

2011 óta iskolánk tanára

Csordás-Kósa Szilvia
szakvizsgázott pedagógus

tanító matematika műveltségterülettel, hitoktató, számítástechnika szakos tanár, matematika szakos középiskolai tanár
Matematika, informatika tantárgyakat tanít

1996 óta iskolánk dolgozója

Czémán Kinga
osztályfőnök: 1.b

tanító, hitoktató
Matematika, hittan, rajz és vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés tantárgyakat tanít

1995 óta iskolánk tanára

Czibere Virág
francia nyelvtanár


Napközis nevelő

2000 óta iskolánk tanáraDr.Dankóné Mezőfi Andrea
munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 8.a

matematika-ének-zene szakos tanár
Matematika, ének-zene, tantárgyakat tanít

1993 óta iskolánk tanára

Halász Gergely
tanár

testnevelés szakos tanár, rekreációs szakember, kosárlabda edző
Testnevelés tantárgyakat tanít

2001 óta iskolánk tanára

Háriné Mile Mária Mónika
gyógypedagógus

pszichopedagógia- szomatopedagógia, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

2000 óta iskolánk tanára

Hertelendi Anett
tanár

matematika, fizika, informatika szakos középiskolai tanár
Matematikát és informatikát tanít

2018 óta iskolánk tanára

Holányiné Seres Ildikó
osztályfőnök: 9.a

fizika szakos középiskolai tanár, technika szakos tanár

2017 óta iskolánk tanára

Horváth András
tanár

angol szakos középiskolai tanár, hittanár
angol nyelv tantárgyat tanít

2003 óta iskolánk tanára

Horváth János 

középiskolai hittanár
kollégiumi nevelőtanár

2018 óta iskolánk tanára

Horváth Judit 
osztályfőnök: 4.b
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

tanító, rajz és könyvtár szakkollégium
matematika, környezetismeret,ének-zene, rajz és vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, tantárgyakat tanít

1993 óta iskolánk tanára

Illés Csaba
osztályfőnök: 12.b, gimnáziumi DÖK segítő tanár,
szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

magyar-történelem szakos tanár, hittanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakat tanít

2011 óta iskolánk tanára

Józsefné Gyalogh Szilvia 
Szakvizsgázott pedagógus

osztályfőnök: 9.c

angol nyelv és német nyelv szakos középiskolai tanár
angol és német nyelv tantárgyakat tanít

2008 óta iskolánk tanára

Kocsis Viktor 
osztályfőnök: 6.a,

angol nyelv szakos középiskolai tanár
angol nyelv tantárgyakat tanít

2009 óta iskolánk tanára

Kovács Ferenc
osztályfőnök: 8.b

testnevelés szakos középiskolai tanár
testnevelés tantárgyat tanít

2019 óta iskolánk tanára 

Kovács Lívia
osztályfőnök: 7.a

tanító, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Magyar nyelv és irodalom, művészetek tantárgyakat tanít

2005 óta iskolánk tanára

Kövesdiné Kapitár Anikó
szakvizsgázott pedagógus, munkaközösség-vezető

testnevelés szakos középiskolai tanár, mentálhigiénés szakember
testnevelés tantárgyat tanít

2002 óta iskolánk tanára

Kustán Tamás
tanár

matematika-kémia szakos középiskolai tanár
matematika és kémia tantárgyat tanít

2001 óta iskolánk tanára

Lukács Letícia
tanár

angol szakos nyelvtanár
agol tantárgyat tanít

2018 óta iskolánk tanára

Mittermájer Vivien
tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár, hittanár
testnevelés tantárgyat tanít

2019 óta iskolánk tanára

Mohos Kinga Mária
kollégiumi nevelőtanár

hittanár

2013 óta iskolánk tanára

Molnár Klára
munkaközösség-vezető, osztálytanító: 4.a

tanító, rajz szakkollégium
matematika, környezetismeret,ének-zene, rajz és vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés tantárgyakat tanít

2013 óta iskolánk tanára
 

Nátránné Kovács Éva
osztályfőnök:3.a

tanító, hitoktató
matematika, környezetismeret,ének-zene, hittan, rajz és vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat tantárgyakat tanít

1996 óta iskolánk tanára

Németh Csilla Tünde
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus, munkaközösság-vezető

matematika-fizika szakos tanár, matematika szakos középiskolai tanár
matematika tantárgyat tanít

2002 óta iskolánk tanára

Németh Krisztina
osztályfőnök:2.b

tanító, hitoktató
matematika, környezetismeret,ének-zene, hittan, rajz és vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés tantárgyakat tanít

1996 óta iskolánk tanára 

Némethné Foki Ildikó
osztályfőnök: 7.b

vizuális kultúra középiskolai tanár, földrajz tanár
rajz és vizuális kultúra, természetismeret és földrajz tantárgyakat tanít

2017 óta iskolánk tanára 

Némethné Tóth Zita
osztályfőnök:4.a
szakvizsgázott pedagógus

tanító, német műveltségterület, hitoktató
magyar nyelv és irodalom, hittan tantárgyakat tanít

2011 óta iskolánk tanára 

Novákné Bődör Éva
osztálytanító:4.b

tanító, orosz szakkollégium
magyar nyelv és irodalom, testnevelés tantárgyakat tanít

2008 óta iskolánk tanára 

Paksa Gergelyné

tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel, kántor
magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz és vizuális kultúra tantárgyakat tanít

2015 óta iskolánk tanára 

Patkó Krisztián
tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár
angol nyelv tantárgyat tanít

2014 óta iskolánk tanára 

Pál Gabriella
tanár

matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár, fizika szakos középiskolai tanár
matematika, informatika és fizika tantárgyakat tanít

1997 óta iskolánk tanára 

Payet Marie
osztályfőnök:11.a

francia szakos nyelvtanár
Francia tantárgyat tanít

2002 óta iskolánk tanára 

Pék Edit
szakvizsgázott pedagógus

biológia-technika szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár
biológia, életvitel és gyakorlat tantárgyakat tanít

2009 óta iskolánk tanára 

Pék Anna Edit
kollégiumi nevelőtanár

 

 

 

 

 

Ravadics Roland Gábor
osztályfőnök: 12.a
szakvizsgázott pedagógus

angol szakos középiskolai tanár
angol nyelv tantárgyat tanít

2007 óta iskolánk tanára 

Dr. Regényiné Györe Ildikó
osztályfőnök: 5.b, osztálytanító:1.b

tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
magyar nyelv és irodalom tantárgyakat tanít

1995 óta iskolánk tanára 

Révész Dóra
osztálytanító:2.a

tanító-német műveltségterület, sportoktató(versenytánc)
matematika, környezetismeret,ének-zene, német nyelv, tánc és mozgás, művészetek tantárgyakat  tanít

2016 óta iskolánk tanára 

Ruttkay Attila
tanár

matematika-fizika szakos tanár, informatika szakos középiskolai tanár
informatika tantárgyat tanít

2016 óta iskolánk tanára 

Simon Viktória
szakvizsgázott pedagógus
osztályfőnök: 10a
francia - német szakos középiskolai nyelvtanár 
francia és német nyelv tantárgyakat tanít

2002 óta iskolánk tanára 

Dr. Sinkóné Pintér Viktória
osztályfőnök: 10c

német nyelvtanár, testnevelés szakos tanár
német nyelv tantárgyakat tanít

2016 óta iskolánk tanára 

Siposné Bajzik Hajnalka Magdolna
osztályfőnök:3.b

tanító, német szakos nyelvtanár
matematika, környezetismeret, német nyelv , életvitel és gyakorlat, testnevelés tantárgyakat tanít

1995 óta iskolánk tanára 
 

Szilágyi Anita
szakvizsgázott pedagógus

angol szakos középiskolai tanár, angol szakos nyelvtanár, tanító, ének-zene szakkollégium
angol nyelv tantárgyat tanít

1993 óta iskolánk tanára 

Sashalmi Zoltán


Kollégiumi nevelő

2019 óta iskolánk tanára 
 

Szabó László
szakvizsgázott pedagógus

testnevelés, biológia szakos tanár
Kollégiumi nevelő

2017 óta iskolánk tanára 

Soós Julianna Lilla

tanító, matematika műveltségterülettel
pedagógiai asszisztens

2010 óta iskolánk tanára 
 

Tompa Ágnes
osztályfőnök:2.a

tanító-német műveltségterület
magyar nyelv és irodalom, testnevelés, életvitel és gyakorlat tantárgyakat tanít

2000 óta iskolánk tanára 

Tóth Csilla
munkaközösség-vezető, osztályfőnök:10.b
szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakat tanít

2004 óta iskolánk tanára 
 

Tóth Zoltán Tamás
tanár

tanító, ének-zene szakos tanár, technika szakos középiskolai tanár
ének-zene, életvitel és gyakorlat tantárgyakat tanít 

1997 óta iskolánk tanára

Várszegi Kata
tanár

angol szakos középiskolai tanár
angol tantárgyat tanít 

2020 óta iskolánk tanára

Vas Tünde
osztálytanító:3.a
szakvizsgázott pedagógus

tanító-ember és társadalom műveltségterület, hitoktató, gyógypedagógus
magyar nyelv és irodalom, testnevelés tantárgyakat tanít

2006 óta iskolánk tanára 

Vasné Őry Zsuzsanna
osztályfőnök: 1.a
szakvizsgázott pedagógus

tanító
matematika, környezetismeret, rajz és vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, testnevelés tantárgyakat tanít

1993 óta iskolánk tanára 

Vissiné Berényi Edit
tanár

német-orosz szakos középiskolai tanár
német és orosz nyelv tantárgyakat tanít

2007 óta iskolánk tanára 

Virág Józsefné
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus

tanító,német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom, német nyelv tantárgyakat tanít

1999 óta iskolánk tanára 

Vonyóné Pass Márta
osztálytanító:3.b

tanító, könyvtáros
magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, ének-zene tantárgyakat tanít

2016 óta iskolánk tanára 

Óraadó pedagógusok

Dr. Illyés Zoltán
tanár

biológus, biológia tanár, természetvédelmi szakértő, gombaszakellenőr és botanikus
természetismeret tantárgyat tanít 

 

 

Kovács József
tanár

káplán
katolikus hittant tanít 

 

 

 

Kovács Józsefné
tanár

tanító, orosz szakkollégium, történelem-könyvtár szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár
történelem tantárgyat tanít

1996 óta iskolánk tanára, 2020-ban vonult nyugdíjba
Fogadóóra:

Turkovics Ildikó

tanító-ének szakkollégium, hittanár

1993 óta iskolánk tanára, 2020-ban vonult nyugdíjba 

Stróber László

apátplébános, esperes, kanonok, hittanár

hittan tantárgyakat tanít

Dr. Tóth Gábor
tanár

földrajz-történelem szakos középiskolai tanár, egyetemi docens (PHD)
történelem tantárgyat tanít 

 

Pintér Jánosné

 

kollégiumi nevelő

 

Fényképeinket a Varga Fotó készítette vargafoto.net