Kiemelt híreink

Az intézmény nyitva tartása

Szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, illetve a kollégiummal egyeztetett (kollégiumi SZMSZ szerint) időpontig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 8.00 – 15.00-ig.

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.

Az iskolába való érkezés idejére reggel 7.50 óráig felügyelettel biztosítottan igénybe lehet venni a hátsó parkoló felőli ajtót. Napközben ez az ajtó zárva van. A reggeli ügyelet 7.15 -7.45 között tart. A tanítás kezdete 8.00 óra.  A tanítási órák időtartama 45 perc. A szünetek idejét, valamint a tanulói ügyelet rendjét a Házirend határozza meg. A folyosókon 7.15-tól a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben, továbbá az ebédeltetés alkalmával tanári ügyelet működik.

A hivatalos ügyek intézésére az iskolatitkári irodában, a gazdasági irodában hétfőtől csütörtökig 8.00 és 15.30 között, pénteken 8.00-tól 14.00-ig van lehetőség.

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyelete mellett használhatják.Tanítási idő után a tanulók csak külön engedéllyel, vagy szervezett foglalkozások keretében tartózkodhatnak az iskolában.Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők a helyiségek bérbeadásáról szóló megállapodásszerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak, kötelesek betartani az iskolai munkavédelmi- és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg.