Kiemelt híreink

Iskolánk rövid története az alapítástól az újrakezdésig

A Mindszenty Iskola a Notre Dame nővérek 1948-ban államosított leánynevelő intézetének ill. tanítóképzőjének utódja.
A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend által fenntartott intézmény méltó módon Mindszenty József nevét viseli. 1928-ban, zalaegerszegi plébánossága idején, az ő kezdeményezésére telepedett le Zalaegerszegen a Notre Dame női szerzetesrend, s kezdte meg működését 1929-ben a leányokat nevelő elemi, polgári iskola, a tanítóképző és a 100 fős internátus. Mindszenty (Pehm) József szinte a saját iskolájának tekintette az egyre virágzó intézményt. Kezdetben az elemi iskola igazgatójaként, később – egészen veszprémi püspökké való kinevezéséig, 1944-ig – a hitéletben való aktív részvételével támogatta, segítette az itt folyó áldásos munkát. A bíboros későbbi üldöztetése idején országos napilapok is úgy emlegették az iskolát, mint "Mindszenty legkedvesebb iskolájá"-t.

Feloszlatás

Az 1950-ben feloszlatott Notre Dame Rend, a rendszerváltást követő években, újrakezdte szerzetesi működését. A nővérek idős koruk ellenére is vállalták, hogy újra betölthessék szerzetesi szolgálatuk eredeti célját, az ifjúság keresztény nevelését, oktatását. Kezdetben csak az épület egyharmad részét kapták vissza, azonban 1993. szeptemberében így is megnyithatta kapuit a felmenő rendszerű, koedukált, katolikus szellemiségű általános iskola.

Újrakezdés

A nagy nap, az újraszentelés és az első tanévkezdés 1993. augusztus 28-ra esett. 64 évvel az épület és az intézmény felszentelése után ismét élet töltötte be a falakat. Híres közéleti személyiségek tisztelték meg az első ünnepi szentmisét: Stephane Marie generális anya, dr. Konkoly István megyés püspök, Habsburg Mihály főherceg és felesége, Christine főhercegnő, dr. Korzenszky Richárd bencés perjel, dr. Szabó Ferenc jezsuita teológus, író, Sarlós Mihály, az utolsó zárdalelkész, és még sokan mások. Angelo Acerbi apostoli nuncius külön levélben köszöntötte az egybegyűlteket:
„Őszinte örömmel tölt el, hogy egy újabb női szerzetesközösség kezdi újra az Egyház és a magyar nép szolgálatát. Ugyancsak dicséretesnek tartom, hogy tevékenységük által a vértanú főpap, Mindszenty József bíboros emlékét is tisztelni és terjeszteni akarják. Imádságomban megemlékezem a közösségről, és tevékenységükre Isten bőséges áldását kérem."
Kurucz Mária Katalin rendfőnöknő köszöntőjében a következőket mondta: „Hálánk első szava Urunkhoz, Istenünkhöz száll, aki gondviselő jóságában engedte megérnünk ezt a napot, amikor még elmondhatjuk: a tőből levágott fa friss hajtásokat hoz, s mi, a Rend utolsó tagjai még átadhatjuk égő fáklyánkat az új nemzedéknek."
Az ünnepélyes szentmise után a történelmi esemény emlékére a generális anya és Habsburg Mihály két kis olajfát ültetett el a kertben a rendi, a nemzeti egység és az európaiság jegyében.