Kiemelt híreink

Bemutatkozunk - Hitélet

Tartalomjegyzék

HITÉLET

A lelkiség áthatja az iskola mindennapi életét, ez a mi erősségünk. Az evangéliumi tanítás életre váltása az, ami biztos hátteret teremt az eredményes oktató-nevelő munkához. A fenntartó Notre Dame Rend nővérei és az intézmény működését segítő Szent Kereszt Templomigazgatóság iskolalelkészének állandó jelenléte a diákok, szülők, pedagógusok és munkatársak lelki gondozását, hitben való fejlődését szolgálja.  Heti 2 órában, órarendi keretben hittanoktatás folyik. Más felekezetű tanulóink számára a hit- és erkölcstan órákat az evangélikus és református lelkészek helyben tartják. Minden első pénteken, egyházi ünnepeken iskolai szentmisét tartunk a kápolnában. Felkészítjük diákjainkat a beavató szentségek felvételére, havonta elvégezhetik szentgyónásukat. Számos lelkiségi program veszi körül az itt tanuló diákokat: lelkigyakorlatokat, témanapokat, zarándoklatokat, a nyári szünidőben hittantábort, a nagyobbaknak különböző lelkiségi táborokat szervezünk. A lelkiség áthatja az iskola mindennapi életét, ez a mi erősségünk. Az evangéliumi tanítás életre váltása az, ami biztos hátteret teremt az eredményes oktató-nevelő munkához. A fenntartó Notre Dame Rend nővérei és az intézmény működését segítő Szent Kereszt Templomigazgatóság iskolalelkészének állandó jelenléte a diákok, szülők, pedagógusok és munkatársak lelki gondozását, hitben való fejlődését szolgálja.  Heti 2 órában, órarendi keretben hittanoktatás folyik. Más felekezetű tanulóink számára a hit- és erkölcstan órákat az evangélikus és református lelkészek helyben tartják. Minden első pénteken, egyházi ünnepeken iskolai szentmisét tartunk a kápolnában. Felkészítjük diákjainkat a beavató szentségek felvételére, havonta elvégezhetik szentgyónásukat. Számos lelkiségi program veszi körül az itt tanuló diákokat: lelkigyakorlatokat, témanapokat, zarándoklatokat, a nyári szünidőben hittantábort, a nagyobbaknak különböző lelkiségi táborokat szervezünk. 
Célunk, hogy fiataljaink az iskola falai közt második otthonra találjanak, ahol megtapasztalhatják és gyakorolhatják a szeretet kultúráját: „Tégy annyi jót, amennyit tudsz, és vigyázz, hogy senkinek se árts!” (Fourier Szent Péter)