Kiemelt híreink

Bemutatkozunk - Általános iskolai oktatás, nevelés

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Általános iskolánk hivatalosan nem kínál emelt szintű oktatást egyetlen tantárgyból sem. Helyi tantervünk megalkotása során - a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva - a játékos gyermekkor megtartására és a fokozatosságra törekedtünk. 
Az általános iskola első két évfolyama az alapozás éve. Legfontosabb cél az írás-, olvasás- és a számolási készség biztos elsajátíttatása. Hangoztató-elemző-összetevő módszerű, szótagoltató olvasástanítást alkalmazunk. 
Tantervünk alapján negyedik osztálytól heti kettő órában, ötödik osztálytól pedig már heti négy órában kerül sor az idegen nyelv oktatására. Harmadik osztályban idegen nyelvi játékos napközis foglalkozáson valósul meg az idegen nyelv előkészítése.   A csoportbontásoknak köszönhetően angol, német vagy francia nyelv választható, felső tagozatban pedig az évfolyamonkénti nívócsoportos bontás is megvalósul. Fakultatív jelleggel – akár már alsó tagozatban is - adott a lehetőség a francia nyelv második idegen nyelvként való tanulására. 
Harmadik osztálytól a digitális kultúra tantárgy keretében ismerkednek a diákok az informatika világával. Könyvtárunk olvasótermében a hét minden napján internetezésre is lehetőségük nyílik, kutatómunkát végezhetnek, projekteket készíthetnek. Intézményünk digitális táblákkal és wifi-hálózattal van felszerelve. A digitális napló segítségével a szülők naprakészen tájékozódhatnak gyermekük iskolai teljesítményéről. 
Az alsó tagozatban két tanító ún. guruló rendszerben foglalkozik a gyermekekkel, így a délutáni tehetséggondozó foglalkozások könnyebben megvalósíthatók. Sokféle lehetőséget kínálunk a szabadidő hasznos eltöltésére: sakk, kézműves-, bélyeggyűjtő szakkör, ministránsfoglalkozás, néptánc, valamint különböző sportfoglalkozások közül választhatnak a diákok. Iskolánk kórusai énekükkel színesítik az iskolai ünnepélyeinket és a szentmiséket. Az énekelni tudó és kedvelő kicsik a Kis Szent Teréz kórusban kamatoztathatják zenei tudásukat.
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára a felzárkóztató órákon kívül rendelkezésre áll gyógypedagógusunk, mellette több alsó tagozatos tanítónk rendelkezik fejlesztőpedagógus képesítéssel. 
A felső tagozatban ugyancsak számos lehetőség adott a tehetséggondozásra.  Diákjaink különféle szakköröket választhatnak: matematika, francia és angol nyelv, rajz, újságírás témakörben. Iskolánk énekkara, a Notre Dame kórus teszi emelkedettebbé, színesebbé ünnepélyeinket, az iskolai szentmiséket, tagjai közé szeretettel várjuk a tehetséges énekeseket. Sportolási lehetőségként futball, atlétika, kosárlabda, szertorna, kötélugrás, vívásedzéseket kínálunk. Mindehhez adottak a feltételek: tornacsarnok, tornaterem, vívóterem.
Szabadidős programként többnapos erdei iskolát, hétvégi fakultatív kirándulásokat, családos pikniket, sítábort, tornatábort, vándortáborokat szerveznek kollégáink. Kikapcsolódásra és közösségteremtő alkalmakra nyújt kiváló lehetőséget a botfai Mindszenty Ifjúsági Ház, melyet szintén a Notre Dame Rend működtet. Osztályaink ingyenesen igénybe vehetik ezt a nagyszerű szálláslehetőséget, szívesen töltenek el ott egy-egy élményekben gazdag hétvégét. (Bővebben: www.botfaihaz.hu/